Joogasta

Jooga sopii liikuntamuotona kaikille

Joogan juuret yltävät kauas historiaan ja lienee turvallista väittää, että se on yksi maailman vanhimmista edelleen käytössä olevista liikuntamuodoista, jota hyödynnetään sekä mielen että kehon hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen. Joogaa on pidetty jo tuhansien vuosien ajan uskonnollisten intialaisten harjoittamana riittinä ja ideologiana, jonka modernimpi liikuntamuoto levisi hiljalleen länsimaihin vasta 1800-luvun lopulla. Joogasta ja sen terveysvaikutuksista on puhuttu jo pitkään, vaikka sen perusteet ja filosofia olivat vielä muutama vuosikymmen sitten varsin tuntematon käsite monelle suomalaiselle. Erityisesti viime vuosien aikana joogan suosio on kuitenkin lähtenyt valtavaan nousuun niin kotimaassa, kuin ympäri maailmaakin. Jooga ja sen eri muodot nähdäänkin tänä päivänä ennen kaikkea liikuntalajina, joka säännöllisesti harrastettuna vaikuttaa positiivisesti sekä fyysiseen kuntoomme että henkiseen terveyteemme.

Joogan historiaa

Ennen kuin perehdymme tarkemmin joogaan liikuntamuotona, on tärkeää ymmärtää ensin, mikä joogan alkuperäinen merkitys on ollut. Moderni jooga eroaa alkuperäisestä joogasta siinä mielessä, että tuhansia vuosia sitten jooga oli ennen kaikkea askeettista elämäntapaa noudattavien intialaismunkkien filosofia. Vaikka tietoa heidän elämäntavoistaan on vain vähän, tiedämme sen, että nämä muinaiset askeetit pitivät joogaa keinona ylläpitää itsekuria ja tukahduttaa maallisia haluja, jonka kautta säännöllinen meditointi ja ruumiillinen kuritus johtivat viimein buddhalaisuuden tavoin elämänhalusta ja tuskasta irrottautumiseen ja jumalaoivallukseen. Kaikkein varhaisimmat maininnat joogasta yltävät jopa 300 – 400 vuoden taakse ennen ajanlaskumme alkua ja tuolloin kirjoitettua teosta “Joogasutra” pidetään edelleen filosofisen joogakoulukunnan tärkeimpänä ohjenuorana. “Joogasutra” on vaikuttanut moderniin joogaan valtavasti, sillä sen perimmäistä ideaa ruumiin, hengityksen ja tietoisuuden systemaattisesta yhteydestä hyödynnetään edelleen monissa tämän päivän joogamuodoissa ja meditaatiossa.

Moderni jooga liikuntamuotona

Joogan levitessä Eurooppaan sitä pidettiin ensin niin sanottujen vaihtoehtouskovaisten ja hippiliikkeiden ideologiana. 1990-luvulla jooga alkoi levitä myös suuremman yleisön tietoisuuteen ja siitä kasvoi erityisesti rentouttava ja stressiä lievittävä meditaatioharjoitus. Myöhemmin myös sen fyysisemmät muodot, kuten astanga- ja bikramjooga kasvattivat suosiotaan painonpudottajien ja kehostaan huolehtivien henkilöiden keskuudessa, sillä fyysisesti haastavien liikkeiden lihaksia muokkaavat ja rasvaa polttavat vaikutukset huomattiin erityisesti populaarikulttuurissa. Pian myös joogan lempeämpiä muotoja, kuten hathajoogaa alettiin suositella muun muassa vanhuksille ja ylipainoisille sen kuormittuneita lihaksia ja niveliä hellivien liikkeiden ansiosta. Kuten voimme huomata, modernista joogasta oli nopeasti kasvanut monipuolinen ja vaihteleva liikuntalaji, jonka useat kymmenet eri muodot sopivat liikkeiltään niin rauhalliseen meditaatioon, kuin kovatempoiseen kehoa muokkaavaan lihastreeniin. Tänä päivänä modernilla joogalla on miljoonia harrastajia ympäri maailmaa.

Kenelle jooga sopii?

Joogaan liittyy edelleen yleinen harhaluulo siitä, että se on pelkästään laihojen ja notkeiden treenaajien laji. Totuus on kuitenkin täysin päinvastainen, sillä kuten yllä mainitsimme, jooga sopii monipuolisuutensa ansiosta liikuntamuotona lähes kenelle tahansa, oli kyseessä sitten ensimmäistä kertaa liikkuva ylipainoinen henkilö, liikuntavammasta toipuva ex-urheilija tai reumaa sairastava eläkeläinen. Jooga eroaa monista liikuntamuodoista juuri tämän seikan vuoksi, sillä sen voi aloittaa täysin nollasta. Myös yksinkertaiset hengitysharjoitukset ja joogamatolla paikoillaan istuminen kuuluvat osaksi joogaa samalla tapaa, kuin taipuminen monimutkaisiin ja koko kehon lihaksistoa haastaviin liikkeisiin. Jokainen voi asettaa itselleen omat tavoitteensa, eikä joogassa kilpailla ketään vastaan. Säännöllinen harjoittelu parantaa kehon notkeutta, vapauttaa lihasjännityksiä, vähentää stressiä ja parantaa ryhtiä. Nämä vaikutukset yltävät pitkälle ja moni huomaakin harjoittelun ohessa kehitystä sekä mielen että kehon hyvinvoinnissa.

Joogan vaikutukset kehoon

Uskallamme väittää, että jooga on parhaimmillaan yksi monipuolisimmista ja tehokkaimmista tämän päivän liikuntamuodoista, sillä sen vaikutukset erityisesti keuhkojen ja luuston toimintaan ovat uskomattomat. Niin hassulta kuin se voi kuulostaa, jooga opettaa meitä hengittämään oikein ja oikea hengitystekniikka laajentaa keuhkojen kapasiteettia, mikä taas nostaa koko kehon energiatasoja. Joogasta saatava elinvoimaisuus ei siis ole mikään myytti. Joogan teho perustuu liikkeisiin, jossa vastuksena käytetään oman kehon painoa. Siksi myös monet jooga-asennot vahvistavat luustoa ja erityisesti selkänikamia. Vaikka joogassa oikean hengitystekniikan ja meditaation tärkeyttä painotetaan, saadaan monissa asennoissa myös syke nousemaan ja hiki virtaamaan. Tämä seikka perustuu liikkeiden monipuolisuuteen, sillä monissa asennoissa ei treenata pelkästään tietyn alueen lihaksia, vaan samaan aikaan vastusta saavat esimerkiksi vatsalihaksien lisäksi myös selkä- ja pakaralihakset.

Joogan vaikutukset mieleen

Liikuntamuotona joogan vaikutukset eivät jää pelkästään fyysiseen hyvinvointiin, sillä sen teho yltää syvälle mieleen ja henkiseen hyvään oloon. Joogan on todettu vaikuttavan positiivisesti jopa hormonitoimintaan. Monet joogan harrastajat ovat huomanneet, että säännölliset joogaharjoitukset parantavat myös unen laatua. Lisäksi jooga lievittää stressiä, vähentää ahdistuneisuutta ja parantaa keskittymiskykyä.

Vielä lopuksi

Liikuntamuotona jooga on varteenotettava vaihtoehto monen ikäiselle ja kokoiselle liikkujalle, oli kyseessä sitten aloittelija tai kokeneempi treenaaja. Erilaisia joogamuotoja löytyy tänä päivänä lähes laidasta laitaan, ja niiden joukosta jokainen voi löytää itselleen juuri omanlaisensa harrastuksen. Mikä parasta, joogaa voi harrastaa sekä yhdessä ammattimaisen joogaopettajan kanssa tunnilla tai halutessaan aivan yksin oman kodin rauhassa.

Kehon hyvinvoinnin lisäksi jooga auttaa meitä tasapainottamaan stressaavaa elämää rauhoittavilla hengitysharjoituksilla, joiden avulla opimme olemaan enemmän läsnä sekä henkisesti että fyysisesti. Moni meistä hakee joogasta rentoutumista ja hyvää oloa, ja joogaharjoitukset tarjoavat erinomaista vastapainoa hektiseen ja suorituskeskeiseen elämäntapaan. Joogan vaihtelevuus haastaa jokaisen yksilöllisesti ja auttaa meitä parhaimmillaan löytämään itsestämme täysin uusia puolia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *