Joogan eri tyylisuunnat Joogasta

Joogaa muistuttavat hyvinvointia edistävät liikuntamuodot

Joogasta on vuosien mittaan kehittynyt lukuisia eri alalajeja, joista osa on fyysisempiä kuin toiset. Perinteisten joogalajien, kuten astangajoogan, rinnalle hitiksi ovat nousseet esimerkiksi lämpimissä saleissa järjestettävät hot jooga ja ilmajooga. Joogan pohjalta on myös syntynyt paljon joogaa muistuttavia venyttäviä liikesarjoja sisältäviä lajeja, jotka myös korostavat hiljentymistä ja kehon huoltoa, tässä artikkelissa tutustumme niistä tunnetuimpiin.

Joogaan perustuvat liikuntalajit ja kehonhuollon menetelmät

Joogan pohjalta syntyneet liikuntamuodot tähtäävät mielen tasapainoon ja kehon kuunteluun, tämän lisäksi tunneilla pyritään parantamaan lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Harjoituksissa hengityksen rytmi on tärkeää, kehonhuoltoon tähtäävät tunnit sopivat jokaiselle, kunhan liikkeet muuttaa omalle keholle sopiviksi. Jotkut lajeista (esimerkiksi pilates) vaativat parempaa fyysistä kuntoa. Perinteisestä joogasta ja muista joogan pohjalta syntyneistä liikuntalajeista haetaan muun muassa seuraavia terveyshyötyjä:

 • Mielen rauhallisuus ja läsnäolo
 • Kokonaisvaltainen kehon hyvinvointi
 • Nivelten liikkuvuus
 • Fyysinen voima
 • Stressin vähentäminen
 • Lihasten jäykkyyden lieventäminen

Joogasta puhuttaessa pohditaan usein, onko jooga ylipäätään liikuntamuoto vai onko se pelkkää meditaatiota ja hengittelyä. Kaikki liikunta on hyväksi mielenterveydelle, mutta erityisesti jooga ja sitä muistuttavat lajit on suunniteltu niin, että harjoittelussa parannetaan fyysisen kunnon lisäksi myös henkistä hyvinvointia. Joogaan perustuvia lajeja voi harrastaa pelkästään fyysiseen kuntoon keskittyen, mieli rentoutuu usein harjoittelun lomassa.

Isoin ero joogan ja sen tapaisten lajien välillä on henkisyys, jota joogassa pyritään kehittämään meditoinnin avulla. Meditaatio on olennainen osa perinteistä joogaa, henkisyys ja meditaatio eivät kuitenkaan ole yhtä vahvasti läsnä muissa joogaa muistuttavissa liikuntamuodoissa, jotka korostavat enemmän kehon ja mielen yhteyttä. Joogaa muistuttavia venyttäviä ja rauhallisia liikesarjoja sisältäviä liikuntalajeja on paljon. Tunnetuimpia niistä ovat:

 • Pilates
 • Jooga-Pilates
 • Core
 • Syvävenyttely
 • Method Putkisto
 • Asahi
 • FasciaMethod
 • Les Mills BODYBALANCE

Kehonhuolto ja mielen tasapaino

Kehonhuoltoon kuuluvat kaikki pehmeät ja rauhalliset kehonhuoltotunnit. Osa lajeista, kuten core ja pilates, ovat fyysisesti rasittavampia ja ne parantavat tehokkaasti lihaskestävyyttä. Esimerkiksi syvävenyttelyssä taas keskitytään enemmän lihasten venyttämiseen ja sitä kautta lihasten kireydestä aiheutuvien vaivojen lieventämiseen. Kaikki harjoitukset myös rentouttavat ja rauhoittavat mieltä. Kehonhuoltoon kuuluu myös henkinen hyvinvointi, jota voi parantaa tyhjentämällä mielensä turhista ajatuksista.

Mitä tarkoittaa mindfulness?

Iso osa kehonhuoltoa on venyttely, mutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu muutakin, esimerkiksi mielen tasapainon ja stressin lievittäminen kehonhallinnan kautta. Jooga korostaa henkisyyttä, joten joogaa muistuttavien lajienkin tavoitteena on lisätä henkistä tasapainoa ja läsnäoloa. Monissa lajeissa tärkeässä roolissa on mindfulness eli tietoinen läsnäolo. Mindfulnessin avulla tunnustellaan liikettä ja huomioidaan liikkeiden vaikutukset kehoon. Oikeanlainen hengitys auttaa keskittymään liikkeisiin.

Pilates

Pilates on yksi tunnetuimmista joogaan perustuvista lajeista, jossa yhdistetään kehonhuolto ja tietoinen läsnäolo. Pilates pohjautuu kuuteen periaatteeseen: keskivartalon aktivoiminen, keskittyminen, liikkeiden virtaus, hengittäminen, kontrolli ja tarkkuus. Liikesarjat keskittyvät erityisesti keskivartalon lihasten vahvistamiseen, sitä kautta myös tasapaino ja ryhti paranevat. Monet liikesarjoista on suunniteltu niin, että ne kohdistuvat sellaisiin lihaksiin, joita ei usein käytetä muissa liikuntamuodoissa.

Pilates sopii kaikille, alussa kannattaa tosin hakeutua aloittelijoille suunnitelluille tunneille. Sekä jooga että pilates korostavat mielen ja kehon yhteyttä sekä rauhallisia ja venyttäviä liikesarjoja, mutta pilateksesta kuitenkin puuttuu joogalle tyypillinen meditaatio. Molemmissa lajeissa oikealla hengityksellä on iso merkitys, hengitystekniikat kuitenkin eroavat toisistaan. Joogalajeja on paljon erilaisia, pilatestunnit muistuttavat kaikki toisiaan riippumatta siitä, kuka on ohjaajana.

Method Putkisto

Suomessa pilateksen teki aikoinaan tunnetuksi Marja Putkisto, joka muokkasi sen pohjalta oman Method Putkisto -menetelmänsä. Lajista on tullut suosittu tapa tutustua omaan kehoon, koska tunneille tullessa ei tarvitse olla hyvässä kunnossa, tavoitteena on lisätä vähitellen kehon liikkuvuutta ja notkeutta. Lajin painopiste on venyttelyssä, liikesarjat kehittävät myös muissa liikuntalajeissa tarvittavaa kehon hallintaa.

Method Putkisto -lajeihin kuuluvat esimerkiksi syvävenyttely, pilates, palautuminen, ryhtikoulu ja liikeanalyysi. Kaikki osalajit muodostavat kokonaisuuden, Marja Putkiston tavoitteena on ollut luoda menetelmä, jonka päämääränä on kehon kokonaisvaltainen tasapaino ja koko elämän kestävä liikkumisen vapaus. Laji sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, kun ymmärrys kehon toiminnasta lisääntyy, harjoittelulla on sitä kautta myös positiivinen vaikutus mielenterveyteen.

FasciaMethod ja Asahi

FasciaMethod ja Asahi ovat hieman tuntemattomampia kehonhuoltomenetelmiä, jotka molemmat lisäävät kehon liikkuvuutta. FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä liikuntamuoto, jossa yhdistyvät liikkuvuusharjoittelu ja syvävenyttely. Laji on tyyliltään enemmän kuntouttava, koska siihen sisältyy paljon harjoitteita yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinoireista kärsiville. Pääpaino on liikkuvuuden parantamisessa, liikkeiden avulla pyritään myös edistämään kehon hallintaa ja tasapainoa sekä venyttämään kireitä lihaksia.

Asahi on toinen Suomessa kehitetty liikuntamuoto, joka on ottanut inspiraatiota joogasta. Liikkeiden suunnittelussa on huomioitu suomalaisille tyypilliset niska- ja hartiaseudun ongelmat sekä stressin aiheuttama henkinen kuormitus. Asahissa korostetaan suoraa ryhtiä ja hengityksen yhteyttä liikkeisiin. Lajin liikesarjat on suunniteltu tarkoituksella niin helpoiksi, että ne soveltuvat kaikenikäisille: iäkkäämmille Asahi on hyvää terveysliikuntaa, urheilijoille laji soveltuu palautumisharjoitteeksi.

Syvävenyttely

Syvävenyttelyssä liikkeet tehdään pitkissä sarjoissa, hengitystä korostaen ja kehon rentoutta lisäten. Venyttely kiihdyttää aineenvaihduntaa ja tehostaa kuona-aineiden poistumista elimistöstä, aktiivinen venyttely myös kiinteyttää lihaksia. Syvävenyttelyn liikesarjojen avulla pyritään lieventämään lihasten kireyttä: liikkeistä on hyötyä erityisesti niille, jotka ovat jäykkiä ja kankeita. Tunnit eivät ole helppoja ja kevyitä, pitkiä venytyksiä voi kuitenkin itse lyhentää tarpeen mukaan.

Kohti hiljentymistä ja kehon hyvinvointia

Joogasta on vuosien mittaan kehittynyt lukemattomia erilaisia versioita. Lajin pohjalta on myös syntynyt paljon sellaisia liikuntamuotoja, jotka korostavat joogalle tyypillistä kehon ja mielen tasapainoa, tässä artikkelissa esitellyt lajit ovat vain muutamia esimerkkejä niistä. Jooga ja sitä muistuttavat liikuntalajit korostavat kaikki tietoista läsnäoloa ja kehon tuntemista. Samalla ne tarjoavat myös kaivatun hiljentymistauon kiireiseen elämäntyyliin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *