Joogaretriitti

Mikä on joogaretriitti?

Joogaretriitti on elämysmatka, joka yhdistää kehosta ja mielestä huolehtimisen virkistävään tai rentouttavaan matkailuun. Käytännössä kyse on esimerkiksi viikonlopun tai kahden viikon mittaisesta täysi- tai puolihoidosta lomanviettopaikassa, missä päiväohjelmaan kuuluu oleellisesti erilaiset joogaharjoitukset. Harjoitusten tavoitteena on saada retriitillä olijat keskittymään omaan kehoon ja mieleen, voimistumaan ja siten saavuttamaan parempi hyvinvointi.

Miksi joogaretriitit ovat suosittuja?

Joogaretriittejä järjestetään tuhansittain ympäri maailman eri joogatyylien edustajille ja eritasoisille harjoittelijoille. On vaikea arvioida, kuinka monta ihmistä osallistuu retriiteille vuosittain, mutta tarjonnan vakiintuneesta määrästä voidaan päätellä, että kysyntää löytyy runsaasti. Joogaretriitit on jo usean vuosikymmenen ajan tunnettu ilmiönä, joka vie kauas arjesta ja se saattaakin olla suuren suosion salaisuus.

Länsimaissa elämme usein kiireen keskellä ja voi olla, että omaa kiireen tuntua lisää se, ettei lähipiirissä löydy auttajia esimerkiksi kotitöihin, lastenhoitoon tai muuhun palkkatyön ulkopuoliseen tehtävään. Voi olla vaikea löytää säännöllisesti aikaa joogaan, ja moni joogan harrastaja toivoo usein voivansa keskittyä paremmin harrastukseensa. Tähän joogaretriitti tarjoaa oivan mahdollisuuden.

Mitkä ovat retriitin tavoitteet?

Joogaretriitin tavoitteena on pyrkiä kohti parempaa kehon ja mielen hyvinvointia. Usein tarvitaan kuitenkin vähintään jonkin verran kokemusta joogan harrastamisesta, jotta kykenee kunnolla hahmottamaan, mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan. Joogassa tehdään erilaisia asanoja, eli kehoa sopivasti haastavia asentoja, joissa voi samaan aikaan meditoida. Asanoiden kautta jooga yhdistää kehon ja mielen harjoittamisen.

Joogan tuomat hyödyt alkavat näkyä ja tuntua usein jo muutaman kuukauden säännöllisen harjoittelun jälkeen. Retriitin tavoitteena on siten tarjota vastaavaa harjoitusta intensiivisemmässä muodossa. Näin retriitin voi ymmärtää tavallista syvempänä ja voimakkaampana joogaharjoituksena. Retriitti tarjoaa myös mahdollisuuden irrottautua arjesta ja keskittyä omaan hyvinvointiin ilman pelkoa keskeytyksistä.

Mitä retriittiin kuuluu?

Joogan lisäksi retriitti tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen ja arjesta irtaantumisen. Retriitit järjestetään yleensä suurten kaupunkien ulkopuolella, rauhallisessa ja laadukkaassa lomapaikassa. Tyypillinen aikataulu retriitillä sisältää aamiaisen ja muut ruokailut sekä vähintään kaksi päivittäistä, erilaista joogaharjoitusta. Iso osa joogaretriiteistä järjestetään täysihoitona, johtuen lähinnä monen retriittitilan etäisyydestä palveluja tarjoaviin taajamiin.

Retriitillä on mukana yleensä vähintään kaksi kokenutta ja osaavaa joogaopettajaa, jotka usein ovat osallistuneet myös itse retriitin suunnitteluun. Riippuen järjestäjästä, on retriitin aikana mahdollista saada kaikki harjoituksissa tarvittavat apuvälineet järjestäjältä, mutta useimmiten oman joogamaton saa tuoda retriitille mukaan. Retriiteillä on usein ohjelmassa myös luentoja sekä sosiaalista yhdessäoloa.

Missä retriittejä järjestetään?

Sana retriitti tulee englannin kielen sanasta retreat, joka tarkoittaa vetäytymistä. Monissa uskonnoissa, kuten buddhalaisuudessa, katolisuudessa ja suufilaisessa islamissa tunnetaan myös retriitti käsitteenä. Yhteistä kaikille retriiteille on se, että niissä keskitytään omaan itseen ja omaan tekemiseen kaukana muusta maailmasta. Etäisyyden kokemuksen tarjoaminen onkin käytännössä ainoa rajaehto sille, missä retriittejä voidaan järjestää.

Useimmat suomalaiset joogakoulut tarjoavat retriittejä suomalaisessa luonnossa tai esimerkiksi jossain lähivaltion, kuten Viron tai Ruotsin hiljaisemmissa lomakylissä. Kansainvälistä tarjontaa tutkaillessa voi löytää retriittitarjontaa monilla lomasaarilla, kuten Ibizalla tai Balilla, Intian maaseudulla, Alppien tai Himalajan vuoristossa – siis lähestulkoon missä vain. Suosittelemmekin harkitsemaan joogaretriittiä seuraavaksi ulkomaan lomamatkaksi!

Miten retriitille voi ilmoittautua?

Helpoin tapa löytää itselle sopiva joogaretriitti onnistuu jonkin sellaisen joogakoulun kautta, jonka tunneilla käy jo valmiiksi. Esimerkiksi joogakursseja vertailtaessa voi tutkia myös, järjestääkö koulu retriittimatkoja. Koulun kautta ilmoittautuessa pääsee yleensä tutustumaan retriitin järjestäjiin ja opettajiin etukäteen ja voi siten saada käsityksen siitä, millaista kyseisellä retriitillä voisi olla.

Retriittejä voi löytää myös matkatoimistojen ja oman paikkakunnan ulkopuolella sijaitsevien joogakoulujen kautta. Tällöin retriiteistä saa tietoa etukäteen lukemalla niistä kertovat esitteet ja kysymällä tarpeen tullen myös lisätietoja järjestäjiltä. Suosittelemme tutkimaan etukäteen retriitin opettajista ja järjestäjistä löytyvää tietoa internetissä ennen matkan varaamista. Tällä tavalla voi välttää kaikkein huonoimman maineen omaavat järjestäjät.

Voiko aloittelija osallistua retriitille?

Tyypillisesti suurimmalle osalle joogaretriiteistä voi osallistua kuka tahansa, joka on käynyt vähintään joogan peruskurssin. Perusteiden osaaminen on retriittiin osallistuessa tärkeää, sillä järjestäjät eivät usein ole varanneet aikaa perusasioiden opettamiseen kurssin aikana tehtävissä harjoituksissa. Perusasioihin kuuluu esimerkiksi se, mitä tunnetuimmissa asanoissa tavoitellaan ja miten ne tulee suorittaa mahdollisimman turvallisesti.

Mikäli retriitti tarjoaa opetusta myös kokemattomille joogaajille tai vaatii tietyn osaamistason, on tämä yleensä ilmaistu myös retriitistä kertovassa oppaassa. Esimerkiksi matkatoimistot esittelevät retriittejä niiden edustaman joogan suuntauksen ja vaaditun osaamistason mukaan. Esittelytekstejä lukiessa kannattaakin pohtia, kuvaavatko kyseisen retriitin tavoitteet ja ohjelma sitä, mitä on itse hakemassa.

Mitä retriitille pakataan mukaan?

Jooga on liikuntamuoto, jossa varusteiksi tarvitaan periaatteessa vain joustavat vaatteet ja joogamatto. Moni joogaaja haluaa kuitenkin tehdä harjoitukset vain omalla matollaan ja yleensä retriiteille saa ottaa oman maton mukaan. Muut harjoitusvälineet, mikäli niitä käytetään, tulevat talon puolesta. Tämän lisäksi retriittejä varten kannattaa pakata samoin kuin lomamatkalle.

Tarvitaanko retriittiä varten vakuutus?

Joogaretriittiä varten kannattaa ottaa vain omaan tarpeeseen räätälöity matkavakuutus. Urheiluvakuutusta ei joogaharjoittelua varten kovinkaan moni vakuutusyhtiö myönnä ja siten retriittiä varten kannattaa huomioida vain se, mitä lomamatkaakin varten tarvitsee vakuuttaa. Näitä ovat mm. lomalentoon ja matkakohteeseen liittyviin muutoksiin ja onnettomuuksiin varautuminen sekä matkatavaroiden vakuutus niiden katoamisen tai hajoamisen varalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *